KVKK

ÜYELİK, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KULLANIMI İZİN FORMU

 

Kişisel verilerinizin NOOR MİMARLIK TEKS SAN ve DIŞ TİC LTD ŞTI. tarafından toplanması, saklanması, açıklanması veya herhangi bir şekilde işlenmesinde işbu politika uygulanır.

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Üyelik formunu doldururken, vermiş olduğunuz veriler veya alışverişinize ilişkin olarak tutulan veriler bu kapsama girer. 

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'na katılırken vermiş olduğunuz bilgiler, ilgi alanlarınız, hangi tarihte ürünleri satın aldığınız, hangi ürünlerle ilgilendiğiniz gibi bilgiler ve internet sitemizi ziyaret ederken hakkınızda topladığımız veriler, program çerçevesinde kullanılır. Farklı bir yolla verilerinizi topladığımız hallerde, mevzuatın gerekli kıldığı hallerde sizleri ayrıca bilgilendirecek ve/veya izninizi talep edeceğiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Düzenlediğimiz kampanyalar çerçevesinde kişisel verileriniz iş ortaklarımızla paylaşılabilir. İş ortaklarımız tarafından sunulan ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile kampanyaların belirlenmesi ve bunlardan haberdar olmanız amacıyla kişisel verileriniz bu kişilerle paylaşılabilir. İş ortaklarımız ve güncel olarak devam eden kampanyalar hakkında www.goose.com.tr web sitesinden bize ulaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Bunun haricinde verileriniz;

 • Mevzuat gereği resmi makamlarla veya birleşme, varlık satışı vb. işlemler sebebiyle işlem tarafı olan kimselerle,
 • Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolaması, veri analizi vb. konularda destek almak) üçüncü kişi ve hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları düzenlemek amacıyla bu konuda bizlere destek olan üçüncü kişilerle,
 • Şirket ortaklarıyla paylaşılabilir.

 

 1. ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

Çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10 (On) gün önceden bildirerek Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı koşullarını 4.üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla feshedilebilir ve üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz.

 

Fesih bildirimi tarafımıza ulaştıktan sonra 3 iş günü içinde tarafınıza elektronik ticari iletilerin gönderilmesine son verilecektir. Üyeliklerini sona erdiren üyeler Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'nda kazandıkları puanları en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'ndan kazanılan puanlar, üyelik sona erme tarihinde Goose tarafından silinir. Bu madde, Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı uygulamasının Goose tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

 

Üyeliğiniz sona erdiğinde, aksine beyanınız olmadıkça bilgileriniz işbu politika çerçevesinde işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etmeniz halinde program süresince yaptığınız alışverişlere ilişkin tüm bilgiler silinecektir. Bu durumda, programa tekrar katılmanız halinde kişiye özel sunulacak tekliflerden yararlanamazsınız.

 

BİLGİLERİNİZE ERİŞME DEĞİŞTİRME VE İMHA TALEPLERİ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

   öğrenebilir.

 • Eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini güncellenmesini isteyebilir,
 • Otomatik analiz aleyhinize bir sonuç doğuruyorsa itiraz edebilirsiniz.
 • Hukuka aykırı olarak işleme halinde zarara uğramanız söz konusu olursa zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13.f.1 gereğince yazılı olmalıdır.

 

 1. KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bu politika zaman zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler tarafınıza duyurulacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ İZİN

Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı üyelik koşullarını ve Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı üyelik izin formunu arka sayfada yer alan koşullarda dahil olmak üzere dikkatle okuduğumu, içerisindeki tüm hükümleri anlayarak özgür irademle kabul ettiğimi, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi ve bu bilgilerin ve alışveriş ve kişisel iletişim bilgilerimin bu politika şartları dahilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakatim olduğunu beyan ediyorum.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, NOOR MİMARLIK TEKS SAN ve DIŞ TİC LTD ŞTI. tarafından her türlü ürün tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı ve üyelik bilgilendirmeleri uygulamaları ve işlemleri yapılması amaçları ile aşağıda belirtilen posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, ticari elektronik ileti gönderilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine, bu maddenin içeriğini okuyarak ve anlayarak, hür irademle izin ve onay verdiğimi kabul ederim.

 

 1. Üye veri paylaşım tercihlerini web sitesi veya call center üzerinden değiştirebileceği gibi talebini Goose’nin yazılı ve e-posta iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri, Goose’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından Goose’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki sözleşmenin, herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte, Goose, işbu verileri, 13. Madde'de de düzenlenen durum ve üye tarafından verilen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kullanımı izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

 

 

 1. Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, üyeye imkan sağlanamamasından dolayı Goose sorumlu tutulamaz.

 

 1. Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'ndan doğan puanlar hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üyenin Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'ndan faydalanması için kendisine gelen şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, programın kötüye kullanımı tespit edilirse üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını ve diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı ile kazanılan puanlar, ertesi gün kullanılabilir. Kullanım süresi, kazanılan tarihten sonraki yılın son gününe kadardır. Goose, kullanım süresi dolmuş puanları her yıl başında sıfırlama hakkına sahiptir. Alışverişlerin iadesinde verilen ekstra haklar geri alınır.

 

 1. 8. Üyelikle ilgili biriken puanlar veya ekstra puanlar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

 

 1. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde, biriken puanlar ve üyeye kazandırılan haklar birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere Goose tarafından silinir.

 

 1. Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı, Goose tarafından belirlenen mağazalarda geçerlidir. Goose, Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı'nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı kampanyalarının türleri ve şartları her bir Goose mağazasında farklılık gösterebilir. Goose, farklı Goose mağazalarında ve/veya Goose.com.tr’de geçerli olacak kampanyaları ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

 

 1. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak web sitesi üzerinden yazılı veya e-posta bildirimiyle 10 gün önceden bildirerek 4. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla işbu sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı puanlarını en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı puanları üyelik sona erme tarihinde Goose tarafından silinir. Bu madde Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı uygulamasının Goose tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

 

 1. Üye, Goose'ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle Goose'nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını uyuşmazlık dahilinde Goose Ayrıcalıklı Müşteri Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

 

 1. Üye, Goose'a verdiği bilgileri Goose'un grup şirketleri, iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılan kurum ve kuruluşların hiçbir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerin işlenmesi ve kullanımı izni kapsamında paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.